Regulamin

I. DEFINICJE

Skano, SKANO – Firma „Skano – Grzegorz Brzuchala”, z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Batorego 9/2, należąca do Grzegorz Brzuchala, będącego właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.skanowaniezdjec.pl.

Strona – Witryna internetowa, dostępna pod adresem www.skanowaniezdjec.pl.

Usługi – Usługi świadczone w ramach działalności Skano i oferowane na Stronie.

Serwis – Strona wraz z Usługami

Materiały Oryginalne – Wszystkie zdjęcia i inne materiały w tradycyjnej, analogowej formie odbitek, negatywów i slajdów wysyłane do Skano przez Użytkownika, który złożył na Stronie zamówienie w celu skorzystania z Usług.

Treści – Dane cyfrowe, utworzone w wyniku świadczenia Usług dla Użytkownika.

Użytkownik – Osoba korzystająca ze Strony.

Dane Prywatne – Wymagane oraz dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia informacje.

 

REGULAMIN OKREŚLA RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SKANOWANIEZDJEC.PL, JAK RÓWNIEŻ KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG. ZANIM ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE ZE STRONY SKANOWANIEZDJEC.PL, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZANIM ZŁOŻYSZ ZAMÓWIENIE BY SKORZYSTAĆ Z „SERWISU”, UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. CHCĄC KORZYSTAĆ Z „SERWISU”, MUSISZ ZAAKCEPTOWAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU, ZAZNACZAJĄC STOSOWNE POLE W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. „SKANO” ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA. KORZYSTANIE Z „SERWISU PO TAKIEJ ZMIANIE OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ NOWE POSTANOWIENIA, NAWET JEŚLI SIĘ Z NIMI NIE ZAPOZNAŁEŚ. CHCĄC KORZYSTAĆ Z SERWISU, POWINIENEŚ REGULARNIE PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN PUBLIKOWANY NA „STRONIE”.

 

1. WYMAGANIA WIEKOWE

Aby korzystać z Usług, musisz mieć ukończone 18 lat.

 

2. INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO SKANO

Korzystając z Serwisu oświadczasz, że masz ukończone 18 lat oraz że wszelkie podane przez Ciebie informacje i Dane Prywatne są kompletne, aktualne i prawdziwe. Informacje te są niezbędne dla potrzeb realizacji świadczonych usług.

 

3. LICENCJA

Zakupione Treści mogą być wykorzystane wyłącznie na własny użytek. Oświadczasz, że nie będziesz odsprzedawać i sprzedawać oraz wykorzystywać otrzymanych Treści lub Usług dla jakichkolwiek celów komercyjnych, chyba że otrzymasz pisemne upoważnienie od Skano.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie Oryginalne Materiały wysyłane są przez Ciebie do Skano na Twoją odpowiedzialność. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś ich właścicielem lub że posiadasz pisemną zgodę właściciela praw autorskich, upoważniającą Skano do wykonywania Usług oraz zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. Zgadzasz się nie korzystać i nie podejmować prób wykorzystywania Serwisu do przetwarzania w Twoim imieniu Materiałów Oryginalnych („Materiały Niedozwolone”):

  • które mogą prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej lub cywilnej zgodnie z obowiązującym prawem,
  • z których korzystanie przez Użytkownika nie jest zgodne z prawem lub narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub osobiste.

Niniejszy wykaz Materiałów Niedozwolonych jest przykładem i nie jest kompletny ani wyłączny. Skano zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do Usług bez podania przyczyny i bez powiadomienia lub do wszelkich działań Użytkownika w przypadku podejrzeń, że są one lub mogą mieć destrukcyjny lub negatywny wpływ na Stronę i Usługi oraz wizerunek Skano.

 

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ UJAWNIENIE INFORMACJI

Skano bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. Żeby zapoznać się z zasadami ochrony prywatności w Skano, zapoznaj się z dokumentem „Polityka Prywatności„, wyjaśnianiającym w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są dane Użytkowników.

 

6. CENY I PŁATNOŚCI

Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie www.skanowaniezdjec.pl/cennik/.

Składając zamówienie zobowiązujesz się zapłacić pełną kwotę za zrealizowaną Usługę, zgodnie z aktualnym w dniu złożenia zamówienia cennikiem oraz wyborem dokonanym podczas składania zamówienia, dotyczącym sposobu płatności (przelew lub pobranie) oraz formy wysyłki (kurier UPS lub Poczta Polska).

W przypadku bezskutecznego doręczenia przesyłki, Skano zastrzega możliwość zatrzymania Materiałów Oryginalnych oraz Treści na czas nieokreślony. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dodatkowymi wysyłkami oraz magazynowaniem Materiałów Oryginalnych oraz Treści.

Korzystając z Serwisu zgadzasz się na otrzymywanie od Skano informacji elektronicznych oraz telefonicznych. Komunikacja ta ma na celu informowanie o stanie Twojego zamówienia, opłatach i innych operacjach transakcyjnych oraz przekazywanie innych informacji związanych z działaniem Serwisu.

 

7. TERMINY DORĘCZEŃ

Wszystkie przesyłki z Materiałami Oryginalnymi wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu zakończenia przez Użytkownika procesu zamawiania. Czas doręczenia przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze, a w przypadku Poczty Polskiej termin ten może wynieść do 7 dni roboczych. Skano nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie doręczyciela.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS TRANSPORTU

Skano nie odpowiada za Materiały Oryginalne w trakcie ich doręczania przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Użytkownik zgadza się przejąć na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Materiały Oryginalne będące w trakcie wysyłki, wyłączając tym samym odpowiedzialność Skano. Skano nie udziela gwarancji na wypadek zniszczenia lub utraty Materiałów w czasie wysyłki.

 

9. INFORMACJE OSADZANE W PLIKACH

Niektóre informacje dotyczące skanowanych Materiałów Oryginalnych są przez Skano osadzane w plikach wynikowych za pomocą standardu XMP (Extensible Markup Platform) oraz EXIF/IPTC. Informacje te mogą zawierać np. dane kontaktowe Skano, unikalny numer zamówienia, unikalny numer klienta, informacje opisowe, tagi, dane osoby skanującej Materiały Oryginalne, a także datę i czas skanowania. Informacje te są niezbędne dla efektywnego zarządzania Treścią przez Skano. Ze względu na rodzaj osadzonych informacji oraz ich zakres, mogą one posłużyć do celów identyfikacyjnych. Użytkownik oświadcza, iż wie że mogą być i zgadza się by tego typu informacje były osadzane w każdym pliku, który został utworzony przez Skano w wyniku skanowania Materiałów Oryginalnych. Użytkownik został poinformowany, że powielanie zdjęć skutkować będzie automatycznym powielaniem informacji osadzonych i oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zarówno umyślną, jak i nieumyślną dystrybucję tych informacji.

 

10. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UTRATĘ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW

Skano bierze na siebie ryzyko utraty Materiałów Oryginalnych wyłącznie od momentu ich otrzymania, do chwili wydania kurierowi w celu doręczenia. Jeśli Skano w wyniku swojego zaniedbania straci Oryginalne Materiały w tym czasie, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jedynym zadośćuczynieniem dla takich strat jest kwota w wysokości tysiąca złotych (350zł). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ten środek jest uzasadnioną wartością szkód, które mogłyby zostać poniesione przez Użytkownika ze względu na utratę Oryginalnych Materiałów i że nie jest to kara. Skano nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie Oryginalnych Materiałów, podczas gdy są one we władaniu przewoźnika.

 

11. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSZELKIE INFORMACJE I TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” i „TAK JAK DOSTĘPNE”. SKANO I JEGO LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ORAZ USTAWOWYCH, BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SKANO NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE W SERWISIE SĄ DOKŁADNE LUB ŻE JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ CIEBIE SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.